ODKUP POHLEDÁVEK

V současné době realizujeme pouze přímé odkupy celých souborů, a to především bankovních, energetických, telekomunikačních a plynárenských pohledávek. Odkupy jednotlivých pohledávek provádíme jen sporadicky.

Odkup pohledávek provádíme na základě smlouvy o postoupení pohledávek v souladu s ustanovením § 1879 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Platba

Veškeré platby za soubory pohledávek provádíme před podpisem smlouvy o postoupení.

Komplexnost

Odkoupíme celé soubory pohledávek, sporadicky i jednotky.

Hodnota

Odkupní cena pohledávek je závislá na stáří pohledávky a posouzení vymahatelnosti.

Úspora času

Pohledávku odkoupíme rychle, nemusíte dále investovat svůj čas a peníze.