BONITA

Bonitou se rozumí schopnost daného konkrétního subjektu plnit své závazky. Je vyjádřením pověsti a kvality platební schopnosti.

Precizní prověření bonity je jedním z nejdůležitějších aspektů při minimalizaci obchodních rizik již na samém počátku.


Prověřování bonity dnes již neodmyslitelně patří ke službě, kterou před uzavřením nových – mnohdy i strategických smluv– naši obchodní partneři, a především ti, kteří se pohybují v konkurenčním prostředí a jsou nuceni prodávat na fakturu, bezvýhradně požadují.


Vzhledem k našim rozsáhlým databázím, informačním možnostem a doložitelným výsledkům při prověřování vyžadují bezvýhradně tuto službu prakticky všichni naši obchodní partneři. Bonita je rovněž s právními a exekučními službami poskytována v rámci správy pohledávek.


U dlouhodobých obchodních vztahů musí být některé aspekty, jako např. bonita, hospodářská síla společnosti, úvěrové zatížení, míra zadluženosti, konkurence, vlastnické pozadí, goodwill atd., sledovány kontinuálně a neustále dozorovány, neboť subjekt, který byl prověřen v únoru jako bonitní, nemusí mít stejnou bonitu v říjnu téhož roku.

Prověřte bonitu obchodních partnerů ještě dnes

Nejlepší pohledávka je ta, která nikdy nevznikne. Když už pohledávka vznikne, pomůžeme vám s jejím zajištěním. Pokud zajištěná není, postaráme se o její vymáhání. Začněte řešit vaše pohledávky ještě dnes a napište nám.

*Odesláním tohoto formuláře potvrzuji, že jsem se seznámil s Informacemi o zpracování osobních údajů společností Ospen s.r.o.