MIMOSOUDNÍ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Mimosoudní vymáhání je realizováno mimosoudními příkazy se zajištěním zástavy pro případ neplnění podmínek dlužníkem. Mimosoudní inkaso, resp. vymáhání pohledávek, je jednou z nejžádanějších služeb.


Během samotné realizace pohledávky je provedeno důkladné prověření veškerých aktiv dlužníka (nemovitosti, pozemky, vozidla, vlastní pohledávky, obchodní podíly, obchodní a další aktivity atd.). To vše pro případ, kdy nebude možné mimosoudní inkaso realizovat, a rovněž aby případný soudní spor nebyl jen dalším nákladem, byl nejen úspěšný, ale především efektivní.

Naše působnost je v rámci České a Slovenské republiky.

Pokud dlužník nemá hotové finanční prostředky, má likvidní aktiva (vlastní pohledávky, zboží, může nabídnout službu), vyvineme aktivitu ke zobchodování produktu a především legislativně zajistíme celou transakci s konečným peněžním plněním na váš účet.

Samotné vymáhání je realizováno na základě uzavření příkazní smlouvy dle § 2430 nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Realizujeme zástavní a zajišťovací úkony včetně tvorby cenných papírů + další námi poskytované služby dle domluvy.

Bez platby předem

Odměna je splatná až v okamžiku připsání platby na váš účet.

Osobní přístup

Vašemu požadavku se věnujeme individuálně a s péčí.

Reálné posouzení

Požadavek posuzujeme dle reálně podložitelných podkladů.

Profesionální jednání

Zakládáme si na profesionálním jednání a důvěrném vztahu se zákazníkem.

Nepožadujeme žádné peníze předem a veškeré náklady, a to až do doby úhrady dlužníkem na váš účet, jdou na náš vrub. Až v okamžiku připsání peněz na váš účet nám náleží domluvená odměna. V případě, že k úhradě nedojde a dlužník nic nezaplatí, vše je jen a pouze naším nákladem. No a zde máme tu zásadní „motivaci“: abychom neměli jen náklady a měli plusová čísla, musíme přimět dlužníky k dodržování svých závazků. Na každý obchodní případ vedeme samostatnou složku a pravidelně informujeme klienty o provedených úkonech a opatřeních.

V průběhu samotného vymáhání zároveň prověřujeme veškerá aktiva dlužníka, a to pro případ, kdy z určitých objektivních příčin není možné mimosoudní vymáhání realizovat, aby případný soudní spor nebyl jen dalším nákladem, byl nejen úspěšný, ale především efektivní. I o těchto úkonech informujeme klienta a zároveň navrhujeme a doporučujeme další postup, avšak vždy ctíme a respektujeme konečné rozhodnutí klienta.