CZ  DE

Vítejte na stránkách společnosti Ospen s.r.o.

  • Jsme tuzemská společnost s transparentní strukturou, vlastním kapitálem, jediným majitelem, kmenovými zaměstnanci a vlastními prostory. Trvale usilujeme o vysokou profesionalitu poskytovaných služeb. Klademe vysoký důraz na dodržování zákonů České republiky, absolutně chráníme zájmy a dobré jméno našeho klienta. Garantujeme zachování důvěrnosti získaných informací. Prioritou je osobní přístup a vytvoření kvalitního dlouhodobého obchodního vztahu s cílem vždy dosáhnout maximálního efektu za vynaložené finanční prostředky klienta. Naším přáním je, abychom svým klientům přinášeli prospěch a měli v nás oporu.

  • Poskytujeme, zabezpečujeme a zajišťujeme veškeré služby v oblasti mimosoudního, soudního a exekučního řešení pohledávek, včetně dohledu nad celým portfoliem všech pohledávek - mimosoudních, soudních, exekučních, včetně prevence a s ní související prověřování bonity.

  • Odkupujeme celé soubory především bankovních, energetických, plynárenských a telekomunikačních pohledávek.

  • Spolupracujeme s advokátními kancelářemi, které zároveň nás a naše klienty zastupují v České republice a na Slovensku.

  • Spolupracujeme s největšími exekutorskými úřady v České republice, kteří realizují mobiliární exekuce po celém území republiky.

  • Společnost OSPEN s.r.o. podporuje sportovní aktivity v pražské O2 Aréně, viz. kde jsme vidět.

  • Od dubna 2011 je expozitura společnosti OSPEN s.r.o. v nových, vlastních prostorách na adrese Jiráskovo nám.č.1487 a 1488, Kolín V, 280 02 s parkovištěm pro naše klienty viz.foto.

  • OZNÁMENÍ o ukončení spolupráce s jednou ze zastupujících advokátních kanceláří – JUDr.Martin Michňák viz. info.GDPR - představuje nový právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů viz.info.

www.ospen.cz
Copyright C 2003 - 2010, Ospen s.r.o.